Avgangsinfo i Glasshuset i Bodø

Nordland Fylkeskommune har startet et prosjekt for å ruste opp informasjonstilbudet til publikum på terminaler og større holdeplasser.

Først ut var kjøpesenteret Glasshuset i Bodø. Vår nye Totem informasjonssøyle er montert sentralt i vrimleområdet.

Totem 1
Informasjonssøylen Totem med avgangsinformasjon for Busstorget i Bodø. Søylen er utstyrt med NEC 42″ display og mobilkommunikasjon

I 2001 leverte DataGrafikk informasjonssystem til Sentrumsterminalen og Busstorget i Bodø. Dette systemet erstattes nå av en sentralisert løsning basert på PATServer som driftes hos DataGrafikk. Avgangsdata hentes fra fylkets reiseplanlegger ( www.177nordland.no )

Også Sentrumsterminalen og 2 holdeplasser utenfor City Nord kjøpesenter er under opprustning.