Acira / Taxibussen Mo i Rana: Ny DGTempus-kunde.

Taxibussen ved Stig Johansen samarbeider med andre DGTempus-brukere. Når behovet for et ordre/faktureringssystem meldte seg, veiet anbefaling fra samarbeidspartnere tungt. Vi ønsker Taxibussen velkommen som ny bruker av DGTempus.

Systemet er installert og fjernopplæring har startet.