Nettbuss runder 50 samtidige brukere av DGTempus

Etter en gjennomgang av bruk og behov har man blitt enige om en kraftig utvidelse av antall brukerlisenser hos Nettbuss.

Etter en gjennomgang av bruk og behov har man blitt enige om en kraftig utvidelse av antall brukerlisenser hos Nettbuss.

Med sine 50 samtidige brukere fordelt på 13 avdelinger, er Nettbuss den klart største brukeren av DGTempus. Stadig utvikles og tilpasses nye rutiner slik at DGTempus skal fungere best mulig sammen med InfoEasy (Daldata) og resten av administrasjonssystemet hos Nettbuss. Vi takker for fornyet tillit!

Nytt system for registrering av nasjonalitet/språk på Fløibanen i Bergen


For å kunne føre statistikk over nasjonaliteten til de reisende med Fløibanen har DataGrafikk as utviklet et system for enkel registrering og lagring av denne informasjonen.

Systemet består av en tynn klient sammen med en liten touch-skjerm montert ved siden av billettsystem/kassen, for rask og enkel registrering.

Informasjonen benyttes i statistikker for blant annet å kunne tilpasse markedsføringsaktiviteter.

Nytt informasjonssystem på hurtigbåter i Rogaland.


Tre nye hurtigbåter er satt i drift i Ryfylke. Som et ledd i universell utforming, har man nå utviklet et system som skal varsle passasjerene ved ankomst de ulike anløpsstedene. I tillegg starter systemet automatisk sikkerhetsvideoer på gitte punkter i ruten. Utover dette vil systemet i trinn 1 også vise båtens posisjon i et rutekart.

Formålet er å gi passasjerene den nødvendige sikkerhetsinformasjonen, samt å varsle om anløp slik at de reisende er klar for ilandstigning når man anløper bestemmelsesstedet.

Man vurderer å utvide systemet slik at det også viser de kommende anløp og evt estimerte forsinkelser.


FynBus valgte DGBuss

FynBus’ satsing på DGBuss betyr en betydelig økning i DataGrafikks engasjement i Danmark.

FynBus’ satsing på DGBuss betyr en betydelig økning i DataGrafikks engasjement i Danmark.


I Danmark foregår en rasjonalisering av offentlig administrasjon. Amtene slås sammen i større regioner. I FynBus har man nå valgt å satse på DGBuss – noe som betyr en betydelig økning i DataGrafikks engasjement i Danmark. Det nærmeste året skal systemet utvides med entrepenøradministrasjon, avregning, optimeringsrutiner, bedre GIS-funksjonalitet samt andre tilpassinger som følge av at administrasjonsområdet og volum øker.

Avgangsinformasjon i lyddusj

Opplest avgangsinformasjon egner seg godt for lyddusj og andre retningsstyrte høyttalere som nå er tilgjengelige på markedet.

Opplest avgangsinformasjon egner seg godt for lyddusj og andre retningsstyrte høyttalere som nå er tilgjengelige på markedet.


Vårt system for opplest avgangsinformasjon genererer automatisk norsk tale med rimelig god kvalitet, og er integrert med avgangslistene i PatServer. På årets transportmesse på Lillestrøm demonstrerte vi opplest avgangsinformasjon i lyddusj.

DataGrafikk as på Transport -07

Også i år var DataGrafikk as å finne på Transportmessen på Lillestrøm

Også i år var DataGrafikk as å finne på Transportmessen på Lillestrøm


Vi viste frem våre produkter innen planlegging og drift av kollektivtrafikk, turbiladministrasjon og publikumsinformasjon. Blant årets nyheter var avgangsopplesning for svaksynte, et system som er integrert med avgangslistene i PatServer. På standen ble dette systemet demonstrert ved hjelp av en lyddusj. Standen var godt besøkt, og vi fikk gleden av å treffe både nye og gamle kunder.

Nytt informasjonssystem på Bragernes Torg i Drammen

Vestviken Kollektivtrafikk utvider informasjonssystemet med ny løsning på Bragernes Torg i Drammen

Vestviken Kollektivtrafikk utvider informasjonssystemet med ny løsning på Bragernes Torg i Drammen


Informasjonssystemet på Bragernes Torg tilknyttes PatServer, og driftes dermed sammen med Vestviken Kollektivtrafikks eksisterende informasjonssystemer i regionen.