Sporveisbussene / Unibuss Tur innfører flåtestyring.

Unibuss installerte GPS og kommunikasjon fra FMS Nordic på en rekke busser. De ønsket dessuten å utntytte denne nye muligheten til å følge kjøretøyene og gjerne integrere de nye opplysningene i administrasjonssystemet DGTempus.   

Fortsett å lese «Sporveisbussene / Unibuss Tur innfører flåtestyring.»

Ny og utvidet WEB-bestillingsmodul til Forsvaret (april)

Etter ett år utvider Forsvaret med WEB-bestilling med utvidett funksjonalitet

Etter ett år utvider Forsvaret med WEB-bestilling med utvidett funksjonalitet

Målsetningen er å tilby brukerne utvidet funksjonalitet slik at man kan båder endre og kansellere innlagte bestillinger direkte via nettet. Det vil senere bli mulig å tilby liknende funksjonalitet i WEB-bestillingsmodulen til DGTempus.

Ny modul for web-bestilling

I tilknytning til Turbilsystemet, har enkelte av våre kunder i mange år hatt en enkel web-bestillingsmodul. Nå var den klar for en «Total Makeover»

I tilknytning til Turbilsystemet, har enkelte av våre kunder i mange år hatt en enkel web-bestillingsmodul. Nå var den klar for en «Total Makeover»


Bjartes første oppgave i DataGrafikk ble å utvide web-bestillingsmodulen med ny funksjonalitet. Hensikten med modulen er at oppdragsgiverne selv kan registrere turoppdrag som automatisk blir overført til turbilsystemet DGTempus. Etter utvidelsen har systemet følgende funksjonalitet:

– Brukerpålogging for avtalekunder. Forenkler registreringen for faste kunder
– Ubegrenset antall kjøreaktiviteter kan registreres per prosjekt/ordre
– Registreringen kan avbrytes og gjenopptas
– Kvittering for registrert forespørsel sendes automatisk via mail
– Administrator hos turbiloperatøren kan selv opprette avtalekunder
– Engangskunder kan også registrere forespørsler

Løsningen vil neppe overta for vanlig intern registrering på grunnlag av fax, telefoner og mailbestillinger, men er et godt supplement, spesielt for store avtalekunder. Dobbeltarbeid og feilkilder minimaliseres, siden opplysningene kunden legger inn, kommer rett inn i DGTempus. Oppfølging gjøres også enklere, da det blir lettere å spore oppdrag og se hvor eventuelle feil har oppstått.

Cominor tok i bruk systemet i forbindelse med fusjonen 1. september 2008. Se Cominors bestillingsskjema.

Systemet er også bestilt av Forsvaret ved FLO base Rogaland.

Cominor

Fra og med 1. september fusjonerte TIRB, Ofotens Bilruter og Tromsbuss til Cominor AS.

Fra og med 1. september fusjonerte TIRB, Ofotens Bilruter og Tromsbuss til Cominor AS.


De hadde hver sin DGTempus-installasjon, og det var derfor en utfordring når disse skulle videreføres. De måtte oppdateres til siste versjon, og alle registre måtte kontrolleres, slik at de fra fusjonstidspunktet kunne kjøre mot felles kunderegister og regnskapssystem.

Fusjonsarbeidet gikk etter planen, og de første felles fakturaer ble skrevet noen uker senere. Trinn 2 i fusjonsprosessen blir å samle alle historiske data i én DGTempus-installasjon fra 1.1.2009.

Norges Bank bestiller DGTempus

Norges Bank har et behov for å administrere sin vognpark.

Norges Bank har et behov for å administrere sin vognpark.

Norges Bank fikk anbefalinger via en organisasjon med liknende behov og etter en normal innkjøpsprosess ble systemet bestilt på tampen av året.

Systemet er installert og man satser på idriftsettelse fra januar.

Vi takker for ordren, og ønsker vår nye DGTempus-kunde velkommen!

Nettbuss runder 50 samtidige brukere av DGTempus

Etter en gjennomgang av bruk og behov har man blitt enige om en kraftig utvidelse av antall brukerlisenser hos Nettbuss.

Etter en gjennomgang av bruk og behov har man blitt enige om en kraftig utvidelse av antall brukerlisenser hos Nettbuss.

Med sine 50 samtidige brukere fordelt på 13 avdelinger, er Nettbuss den klart største brukeren av DGTempus. Stadig utvikles og tilpasses nye rutiner slik at DGTempus skal fungere best mulig sammen med InfoEasy (Daldata) og resten av administrasjonssystemet hos Nettbuss. Vi takker for fornyet tillit!