Trafikanten Midt-Norge velger TravelMagic (30. oktober 09)

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.


Trafikanten Midt-Norge har vært kunder av DataGrafikk i 12 år. Det begynte med Ruteplanverktøyet PC-Ruter med RegTopp-eksport. Senere har systemet blitt oppgradertog utvidet flere ganger og er sentralt i datafangst for elektronisk billettering. Trondheim Sentralstasjon har også avgangsvisning via PatLink og nå skal også Reiseplanleggeren TravelMagic med Google Maps settes i drift.

SKYSS.no med ny reiseplanlegger (September 09)

DataGrafikks reiseplanlegger igjen tilgjengelig i Hordaland

DataGrafikks reiseplanlegger igjen tilgjengelig i Hordaland


Skyss overtar gradvis ansvaret for kollektivtrafikken i Hordaland og mandag 21. september ble den nye reiseplanleggeren lansert på www.skyss.no.
Inntil videre er det geografiske området begrenset til det området Skyss selv har i sin database, men dette området vil utøkes gradvis.

Se og test på www.skyss.no

VKT utvider Callsenterløsningen (Mars 2009)

VKT oppdatererer til nyeste versjon av TM Callsenter med adressesøk og Google Maps

VKT oppdatererer til nyeste versjon av TM Callsenter med adressesøk og Google Maps

Oppgraderingen medfører at Callsenter / 177 – tjenesten får nytt og effektivt verktøy for å finne gode reiser for trafikantene. Adressesøkmodulen medfører at alle nærliggende holdeplasser til en adresse blir sjekket ut for å finne gode reiser på det aktuelle tidspunkt.

Trondheim Sentralstasjon (mai 2009)

I 2001 overtok DataGrafikk å drifte programvaren på Trondheim Sentralstasjon. – nå var det på tide med oppgraderinger.

I 2001 overtok DataGrafikk å drifte programvaren på Trondheim Sentralstasjon. – nå var det på tide med oppgraderinger.


I 2001 var CRT-monitorene allerede noen år gamle. Nå var tiden inne til å oppgradere hardware. Displayene ble byttet ut til ulike NEC-displayer – maskinvaren er produsert av DELL. Systemet ble også forberedt for en mulig overgang til siste teknologi: PAT-Server.

Skyss velger TravelMagic

DataGrafikk var med å innføre reiseplanlegger for Hordaland. I 2003 mistet vi oppdraget til Hafas. Høsten 2009 er vi igjen tilbake i Hordaland.

DataGrafikk var med å innføre reiseplanlegger for Hordaland. I 2003 mistet vi oppdraget til Hafas. Høsten 2009 er vi igjen tilbake i Hordaland.


Skyss har overtatt ansvaret for kollektivtilbudet med buss i Hordaland. Selskapet planlegger, kjøper inn og markedsfører kollektivtransporttjenester på vegne av Hordaland Fylkeskommune.
Fra og med høsten 2009 skal selskapet ta i bruk TravelMagic med Google Maps levert av DataGrafikk. Vi takker for tilliten.

Kolumbus med Google Maps satt i drift

Kolumbus.no har de siste årene ligget i forkant blant DataGrafikks reiseplanleggerinstallasjoner. Kartsøk er nå en del av tjenesten de leverer.

Kolumbus.no har de siste årene ligget i forkant blant DataGrafikks reiseplanleggerinstallasjoner. Kartsøk er nå en del av tjenesten de leverer.


Etter at grunninstallasjonen ble satt i drift høsten 2006, var den første utvidelsen via-sak. Deretter fulgte adresse-til-adressesøk i januar 2007. Nå er tjenesten integrert med Google Maps, og er blant de mer avanserte i Norge. Man kan velge fra- og til-sted ved enten å klikke i kart, eller søke i tabeller. Ved å se turforslagene i kartet, er det enkelt å kontrollere om de er korrekte.

Kartbasert reiseplanlegging med TravelMagic

Vår reiseplanlegger har det siste året blitt utvidet med både adressesøk og via-funksjonalitet, men kartgrensesnitt har vært etterspurt av mange brukere.

Vår reiseplanlegger har det siste året blitt utvidet med både adressesøk og via-funksjonalitet, men kartgrensesnitt har vært etterspurt av mange brukere.


Etter en hektisk utviklingsperiode nærmer det seg lansering av neste generasjons grensesnitt – basert på Google Maps….
Lansering er planlagt i forbindelse med Digital Hverdag / ITS-konferansen i slutten av januar. Følg med på våre nyhetssider!

Nytt informasjonssystem på hurtigbåter i Rogaland.


Tre nye hurtigbåter er satt i drift i Ryfylke. Som et ledd i universell utforming, har man nå utviklet et system som skal varsle passasjerene ved ankomst de ulike anløpsstedene. I tillegg starter systemet automatisk sikkerhetsvideoer på gitte punkter i ruten. Utover dette vil systemet i trinn 1 også vise båtens posisjon i et rutekart.

Formålet er å gi passasjerene den nødvendige sikkerhetsinformasjonen, samt å varsle om anløp slik at de reisende er klar for ilandstigning når man anløper bestemmelsesstedet.

Man vurderer å utvide systemet slik at det også viser de kommende anløp og evt estimerte forsinkelser.