Innlandstrafikk valgte DGs ruteplanverktøy

Fra 1. januar 2020 blir fylkeskommunene i Hedmark og Oppland slått sammen. Samtidig slås Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk sammen til Innlandstrafikk.

Kollektivtrafikken skal planlegges med dGIS og DGBuss i MS SQL-versjon.I og med at organisasjonene benytter ulike ruteplanverktøy, ble det nødvendig å kjøre en prosess for å velge vei videre. Prosessen startet våren 2018. I november 2018 ble det utlyst et anbud (konkurransepreget dialog). Det var blitt utarbeidet en grundig kravspesifikasjon bestående av 122 punkter med ulike krav-typer, prioritet osv.

For DataGrafikk var hovedutfordringen at DGBuss og dGIS var basert på at databasen følger MS Foxbase-standard, mens det var åpenbart at dersom man ikke kunne levere det nye plansystemet basert på MS SQL, ville det bli vanskelig å nå fram.

Mulighet for å kunne tilby DGBuss i MS SQL-versjon lå allerede i utviklingsplanen, men et stykke fram. Utover dette bestod kravspesifikasjonen av ca 35 punkter der kombinasjonen av dGIS og DGBuss pr desember 2018 ikke tilfredsstilte kravene.

Vi stod altså ovenfor en krevende utfordring: I løpet av få uker måtte vi utrede om vi kunne forsere leveranse av MSSQL-versjon, samt hvilke av de 35 punktene som var løsbare innen levering.

Deretter fulgte en prosess bestående av prekvalifisering, løsningsforslag, dialogfase og endelig tilbudsfrist som ble 11. april 2019.

Parallelt med utarbeidelse og dokumentasjon av løsningsforslag og tilbud, gjorde vi alt vi kunne for å videreutvikle og dokumentere rutiner både DGBuss og dGIS slik at disse kunne være klar til levering på kort varsel. Dette resulterte i en 40 punkt liste over nye og forbedrede rutiner.

Tildelingsbrevet kom 30. april, der vi med knapp margin, ble tildelt vår hittil klart største leveranse.

Opplæring, installasjon og leveranser av nye moduler starter i juni og skal fullføres utover høsten.

Vi takker for tilliten og ser fram til å fortsette samarbeidet med Innlandet i mange år!