DGBuss / dGIS rute- og driftsplanlegging

DGBuss er et system for å planlegge, administre og drifte rutetrafikk.

Viktige biprodukter er å oppdatere informasjonssystemer via RegTopp-format, billettsystemer produksjonsoppgaver og produsere trykket informasjon i rutehefter og på holdeplasskilt.

Spesialversjon også for Kollektivselskaper med stor vekt på å definere og dokumentere rutepakker for anbud. . Last ned pdf

dGIS er et spesialutviklet kartverktøy som integrert med DGBuss sørger for å definere ruteproduksjonen i geografien, samt å definere og måle ut lenker i veinettet. . Last ned pdf