Sanntid og avviksinformasjon i TravelMagic via SIRI/ET/SX

Etter vår mening bør reiseplanlegger alltid søke i forhold til planlagt tid. Men det kan oppgis alle kjente endringer (sanntid) for de involverte avgangene. Et reiseforslag som har fått endret tidspunkt bør markeres spesielt slik at sluttbruker er klar over at det har skjedd endringer på reisen.

Avgangstavler med sanntid skal markere sanntidsavganger spesielt. Dersom det ikke finnes sanntid skal planlagt tid vises.

Fra høsten 2013 har vi vært heldige å få være en del av sanntidsprosjektet til Agder Kollektivtrafikk. Consat er sanntidsleverandør og overføringsformatet er igjen SIRI. Dette handlet i hovedsak om å gjøre de nødvendige tilpassningene for å kunne vise sanntid i alle visninger (avgangslister, reiseplanlegger og turvisning samt mobilversjon og apper).

Consat sin SIRI implementering er mer omfattende enn vi tidligere hadde erfaring med, noe som gjør at vi nå kan ta i bruk større deler av SIRI standarden. Eksempelvis er det implementert støtte for å abonnere på sanntidsendringer slik at vi ikke trenger å forespørre endringer. Sanntidsendringer hentes fra SIRI/ET som gir oss alle kjente sanntidsendringer, i motsetning til SIRI/SM som kun gir sanntidsendringer på stoppnivå. Avviksmeldinger hentes også fra Consat via SIRI/SX som er veldig nyttig for å kunne spre informasjon hurtig i alle kanaler. Avviksmeldinger blir lagt på aktuelle avganger i avgangslister, reiseplanlegger og turvisning.

Vi støtter blant annet visning av innstilte turer, kø anvisning, sanntid, overvåket tur og avviksmeldinger. Dessuten er alle visningene oppdatert for å ta høyde for endringer på turer og vise dette til publikum.

TravelMagic søker fortsatt i planlagt tid og sanntidsendringene legges på etter at søket er utført, det betyr at vi ikke (ennå) kan endre søk basert på sanntidsendringene. Vi kan kun informere publikum at det har skjedd endringer på turen.

Høsten 2013 kunne AKT lansere en løsning der TravelMagic presenterte avgangstavler, reiseforslag og passeringstider med sanntid og avvik levert fra Consat.

Avgangliste med sanntidsavvik

Reiseforslag med sanntidsavvik