Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan DataGrafikk samler inn og bruker personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.datagrafikk.no

Nettstatistikk

Vi benytter WordPress som vår publiseringsløsning og drifter løsningen selv.

Oppysninger som samles inn lagres på egne servere og det er kun DataGrafikk som har tilgang til opplysningene som samles inn.

DataGrafikk samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på datagrafikk.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Vi benytter WordPress som vår publiseringsløsning. Det benyttes ikke informasjonskapsler på www.datagrafikk.no.

Reiseplanleggertjenester og apper

DataGrafikk utvikler og drifter reiseplanleggertjenester for flere fylkeskommuner.

Oppysninger som samles inn lagres på egne servere og det er kun DataGrafikk som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner våre tjenester på følgende adresser:

reiseplanlegger.farte.no (farte.no)
reiseplanlegger.frammr.no (frammr.no)
reiseplanlegger.kolumbus.no (kolumbus.no)
reiseplanlegger.vkt.no (vkt.no)
rp.177.ffk.no (snelandia.no)
rp.reisnordland.no (reisnordland.no)
rp.akt.no (akt.no)
rp.atb.no (atb.no)
rp.hedmark-trafikk.no (hedmark-trafikk.no)
rp.tromskortet.no (tromskortet.no)

Og du finner våre tjenester i følgende apper.

177Nordland
AKT Reise
AtB Reise
Kolumbus Reise
Snelandia Reise
Troms Reise
VKT Reise

Vi samler inn  opplysninger om reisesøk som utarbeides på våre tjenester. Formålet med søkeloggene er å lage statistikk som benyttes til å si noe om bruken av våre tjenester. Eksempler på hva statistikken gir  svar på er hvor mange som søker, når på døgnet de søker, hvor mange søk som gir resultat. Søkeloggene inneholder IP-adresse, søkeparametre (fra, til, via, tidspunkt osv.), samt grunnleggende enhetsinformasjon om klienten.

For enhetsinformasjon benytter vi:
-for iOS-apper: type enhet (i
1) Enhetstype (iPhone / iPad)
2) iOS-versjon (eks.: 12.1, 13.7, 14.3)
3) Enhets språk (eks.: nb-NO)
4) Appens versjonsnr.

-for Android-apper:
1) Android versjon (eks.: 7/8/9/10)
2) Android SDK-versjon (eks.: android sdk-30)
3) Appens versjonsnr.

-for nettlesere: User-Agent-feltet

Enhetsinformasjon benyttes til feilsøking, f.eks. for å spore fellesnevnere for rapporterte feil.

Vi samler inn hele IP-adressen, men  opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker fra statistikken.

I tillegg så benyttes IP-adressen i søkeloggene for å identifisere og forhindre misbruk av tjenesten ved at man kan identifisere IP-adresser som genererer forespørsler fra automatiserte verktøy.

Søkeloggene slettes etter 30 dager.

Noen av appene benytter Firebase Cloud Messaging (FCM) for push-varsler. Dette må eksplisitt aktiveres av brukeren. Det vises i tilfelle en personvern-avtale som må aksepteres.
FCM lager en unik ID for appen når dette aktiveres. Denne benyttes for å distribuere meldinger.
Personvernerklæringen til FCM ligger her: https://firebase.google.com/support/privacy. Det relevantet punktet er:

Firebase Cloud Messaging
Firebase installation IDs
How it helps: Firebase Cloud Messaging uses Firebase installation IDs to determine which devices to deliver messages to.
Retention: Firebase retains Firebase installation IDs until the Firebase customer makes an API call to delete the ID. After the call, data is removed from live and backup systems within 180 days.

Snelandia Fleks

DataGrafikk AS og Trapeze Group Europe A/S utvikler og drifter tjenesten Snelandia Fleks som er en bestillingstjeneste for kollektivtrafikk i Troms og Finnmark fylke.

Opplysninger som samles inn lagres i Norge og Sverige på egne servere og det er kun DataGrafikk AS og Trapeze Group Europe A/S som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner tjenesten i appen Snelandia Reise og på snelandia.no

Vi lagrer mobilnummer i forbindelse med booking av Snelandia Fleks.
Formål med lagring av mobilnummer er å verifisere din engangskode, mobilnummer lagres også på din booking og benyttes i utsendelse av bekreftelser og påminnelser på SMS,
samt mobilnummer er synlig som kontaktinformasjon for sjåfører ved for eksempel manglende oppmøte.
Bookingen inneholder mobilnummer, fra- og til-sted, dato og tidspunkt for reisen, samt antall passasjerer.

Bookinginformasjon og tilhørende mobilnummer slettes etter 90 dager.

E-post til support

E-post som sendes til support@datagrafikk.no lagres i vårt supportsystem OnTime. I tillegg til inkommende e-post og mail-adresse, registrerer vi navn og kundetilhørighet.

Hensikten med dette er å kunne knytte innkomne saker raskt til riktig kunde og behandle supporthenvendelser systematisk og forsvarlig.

Det er kun DataGrafikk som har tilgang til disse databasene.

Jira Trapeze Servicedesk

Kunder av DataGrafikk benytter Jira Trapeze Servicedesk for supporthenvendelser. Vi lagrer e-postadresse, fullt navn (kunden registrerer selv), påloggingstidspunkt. Saker og kunder blir knyttet mot kunden sin profil og kundetilhørlighet. Tekst, filer og bilder knyttet til en sak blir lagret, men kan slettes på oppfordring fra kunden.

Formålet med lagringen er å kunne knytte innkomne saker raskt til riktig kunde og behandle supporthenvendelser systematisk og forsvarlig.

Opplysningene lagres i Danmark på egne servere og det er kun DataGrafikk AS og Trapeze Group Europe A/S som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Administrasjon av DataGrafikk as

DataGrafikk benytter et egenutviklet ordre-, avtale- og timeregistreringssystem. Fakturagrunnlag eksporteres til Mamut.

I forbindelse med kundeopplysninger, har vi også et kontaktregister som inneholder navn, tittel, mailadresse, jobbtelefon, evt mobiltelefon. Alle hendelser med kundene knyttes mot en kontaktperson. (f.eks. nødvendig dokumentasjon ifm utførte oppdrag).

Kontaktregisteret benyttes for øvrig som oppslag når vi har behov for å ta kontakt med våre oppdragsgivere.

Listen benyttes dessuten når vi sender julekort til de av våre forbindelser vi har hatt oppdrag for de siste 3 år.

DataGrafikk sender sporadisk ut oppdateringsinformasjon til de aktuelle kontaktpersonene vedrørende produkter vi har leveranseansvar for. Utvalget av mottagere skjer manuelt.

Det er kun DataGrafikk som har tilgang til disse databasene.

Kontaktinformasjon

E-post: post@datagrafikk.no

Telefon: +47 55 11 25 00

Post-og besøksadresse:
DataGrafikk AS
Conrad Mohrs veg 23 A
5072 Bergen