DGBuss-seminar i Bergen

6. juni inviterte vi til DGBuss-seminar for kollektivselskapene i våre lokaler i Bergen.

17 personer fra våre DGBuss-kunder + 2 “observatører” fra fylker som ikke pr i dag bruker DGBuss, deltok.

Først og fremst ble tiden benyttet til å presentere og demonstrere de 40 nyhetene som blir tilgjengelig i 5.0 – versjonen av DGBuss og dGIS.

Dernest diskuterte vi lkommende og ønskede funksjoner i NeTEx-eksporten samt ønsker om annen funksjonalitet.

Som normalt var det også livlig informasjonutveksling mellom “kollegaer” som representerte de ulike fylker.

Dagen ble avsluttet med omvisning på Bybanens nye, store og moderne depot og verksted på Kokstad.

Ta gjerne kontakt dersom vi skal oversende listen over nyheter som ble presentert. Presentasjonene ble også “tapet” – så ta konktakt dersom du ønsker å se disse eller benytte dem til opplæring internt.