177Nordland lanserer bedre ganglenker

177Nordland har en tid jobbet med å forbedre reisesøk i sin reiseplanlegger. Spesielt i Bodø er det vanlig å bytte mellom tog, båt og buss, men det er også lange avstand mellom kai, stasjon og bussholdeplass.

DataGrafikk genererer automatisk ganglenker mellom stopp som ligger nær hverandre i luftlinje 6 minutter (innenfor ca 360 meter med dagens gangtid) Dette fordi reiseplanleggeren skal kunne foreslå reisealternativer der overgangen krever at kunden må bytte stopp for å fortsette neste del av reisen. I noen tilfeller så ligger disse ganglenkene allerede i rutedata vi mottar, da genererer vi heller ikke ganglenker i disse tilfellene. Uten disse tilleggsganglenkene ville man f. eks ikke kunne få reiseforslag der det er forventet å bytte mellom buss og båt eller buss og tog.

Litt om bakgrunnen for at gangtiden er satt til 6 minutter i dag: Ganglenkene genereres i dag i luftlinje og det betyr at de tar ikke høyde for om det er noe som blokkerer vegen for deg, som en stor elv eller en bratt skrent som gjør at ganglenken gir et reiseforslag som er umulig å gjennomføre. En økning i gangtid til 15 minutter gir ganglenker på ca 900 meter i luftlinje noe som ikke er en ubetydelig avstand, da er det fort gjort at det er en liten sjø, elv eller et lite fjell mellom deg og målet når dette ikke hensynstas i genereringen.

DataGrafikk har jobbet med en bedre løsning for automatiske ganglenker, og det er at alle ganglenker mellom stopp skal følge veg/gangveg. Datagrunnlaget hentes fra Kartverket (samme datagrunnlag som benyttes for adresse til stopp generering i dagens løsning). Vi er begrenset til gangveger som finnes i datagrunnlaget fra Kartverket og vi vet av erfaring at det er mange gangveger som ikke er lagt inn der.

Løsningen har noen fine tilleggsfordeler som gir bedre publikuminformasjon:

1) Vi kjenner nå ganglenken sin detaljerte trase og kan vise denne i kartet og ikke rette streker som i dag.

2) Vi generer kun gyldige ganglenker og kan derfor tillate lengre ganglenker uten å være redd for at gangleddene er umulig å gjennomføre.

3) Ganglenker mellom adresser og stopp vises nå også med detaljert trase i kartet. Ganglenker mellom adresser og stopp genereres allerede langs veg/gangveg.

Et eksempel på et reisesøk i Nordland som blir feil fordi det er for stor avstand mellom stoppene sandnessjøen hurtigbåtkai og sandnessjøen ferjekai til at man får generert ganglenke (mer enn 6 minutter). Med ny løsning genereres ganglenken og man får et korrekt reiseforslag. Merk også at ganglenken tegnes detaljert i kartet.