TravelMagic – reiseplanlegger

DataGrafikk lanserte sin første nettbaserte reiseplanlegger for Haugesund-området i 1997. Kjernen i produktet er en “reisemotor” som leser trafikkdata på standardisert format og utarbeider reiseforslag og avgangslister. Siden 1997 har reiseplanleggeren gjennomgått en rivende utvikling. Det er laget en rekke ulike grensesnitt mot motoren: WEB, mobil, SMS, Callsenter. Det er også utarbeidet apper for iPhone og Android i samarbeid med Bouvet. Målsetningen har vært å utvikle en brukervennlig og lett forståelig reiseplanlegger som gir rask tilgang til  kollektivnettet.

Systemet håndterer søk mellom holdeplasser, adressesøk, POI, valg og visning i Google Maps osv. Nordland Fylkeskommune er første fylke med prisberegningsmotor.

Systemet tilbys som en tjeneste til kollektivselskaper og operatører. Oppdragsgiver står for datafangst og har tilgang til selvbetjent oppdatering av motoren 24/7. Høsten 2013 er samtlige kunder oppdatert til TravelMagic3.

TMNorge2013_300Kollektivmyndighetene i 11 fylkeskommuner har valgt TravelMagic. Fylker innenfor røde markeringer, har valgt å samarbeide om datagrunnlag – noe som gir mulighet for fylkeskryssende reiseforslag.

Utover dette benytter 3 fylkeskommuner TMs reisemotor som grunnlag for enten monitorsystemer eller interne oppgaver (skoleskyss / callsenter).

Regionen Fyn i Danmark benytter InfoWeb, et spesialgrensesnitt til reisemotoren for å oppdatere sine operatører med endringer i produksjonen.

Høsten 2013 benyttet Agder Kollektivtrafikk InfoWeb for å visualisere nye anbudspakker ovenfor tilbydere.

Tilleggsmoduler