Om DataGrafikk

DataGrafikk a.s har siden 1988 vært en av Norges ledende leverandører av programvare for buss- og kollektivtrafikk. Disse prosjektene har gitt oss verdifull erfaring med å håndtere alt fra små systemer med én bruker, til store standardpakker med flere hundre brukere.

Vår målsetning er å tilby tjenester og programsystemer med fokus på service, kvalitet og ytelse. Vi satser på meget høyt kvalifiserte medarbeidere med serviceinnstilling og innsatsvilje.
Kompetansen søkes videreutviklet gjennom intern og ekstern opplæring i tilgjengelig teknologi, samt kontinuerlig evaluering av verktøy, databaser og metoder benyttet i systemutvikling.

Teknologiske Highlights
Koblingen mellom PC-Ruter og Adobe PageMaker 3.0 i 1989 var sannsynligvis den første koblingen mellom et ruteplanverktøy og desktop publishing som muliggjorde originalfremstilling på PC-utstyr. Senere har det blitt produsert hundrevis av rutehefter (samt publikasjonen Rutebok for Norge) via våre verktøy, og andre leverandører har tatt etter denne metoden.

DGTempus var det første administrasjonssystem for turoppdrag som tilfredstilte krav til 32 bits Windows og Client/Server-teknologi.

Touch’n Go! ble valgt av Informasjonssenteret for Gardermoutbyggingen som “personlig planleggingssystem” for å illustrere reisealternativer fra 120 sentrale steder på Østlandet til Oslo Lufthavn.

Surf’n Go!, vår ruteopplysning på internett for Haugesundsområdet, var den første norske avanserte ruteopplysningstjenesten i drift.