Ny og utvidet WEB-bestillingsmodul til Forsvaret (april)

Etter ett år utvider Forsvaret med WEB-bestilling med utvidett funksjonalitet

Etter ett år utvider Forsvaret med WEB-bestilling med utvidett funksjonalitet

Målsetningen er å tilby brukerne utvidet funksjonalitet slik at man kan båder endre og kansellere innlagte bestillinger direkte via nettet. Det vil senere bli mulig å tilby liknende funksjonalitet i WEB-bestillingsmodulen til DGTempus.

Ny modul for web-bestilling

I tilknytning til Turbilsystemet, har enkelte av våre kunder i mange år hatt en enkel web-bestillingsmodul. Nå var den klar for en “Total Makeover”

I tilknytning til Turbilsystemet, har enkelte av våre kunder i mange år hatt en enkel web-bestillingsmodul. Nå var den klar for en “Total Makeover”


Bjartes første oppgave i DataGrafikk ble å utvide web-bestillingsmodulen med ny funksjonalitet. Hensikten med modulen er at oppdragsgiverne selv kan registrere turoppdrag som automatisk blir overført til turbilsystemet DGTempus. Etter utvidelsen har systemet følgende funksjonalitet:

– Brukerpålogging for avtalekunder. Forenkler registreringen for faste kunder
– Ubegrenset antall kjøreaktiviteter kan registreres per prosjekt/ordre
– Registreringen kan avbrytes og gjenopptas
– Kvittering for registrert forespørsel sendes automatisk via mail
– Administrator hos turbiloperatøren kan selv opprette avtalekunder
– Engangskunder kan også registrere forespørsler

Løsningen vil neppe overta for vanlig intern registrering på grunnlag av fax, telefoner og mailbestillinger, men er et godt supplement, spesielt for store avtalekunder. Dobbeltarbeid og feilkilder minimaliseres, siden opplysningene kunden legger inn, kommer rett inn i DGTempus. Oppfølging gjøres også enklere, da det blir lettere å spore oppdrag og se hvor eventuelle feil har oppstått.

Cominor tok i bruk systemet i forbindelse med fusjonen 1. september 2008. Se Cominors bestillingsskjema.

Systemet er også bestilt av Forsvaret ved FLO base Rogaland.