Snelandia lanserer bedre ganglenker

Snelandia tilbyr nå sine kunder reisesøk der ganglenker er detaljert og trase tegnet via veg på snelandia.no og i appen Snelandia Reise på Android og iOS.

Snelandia har mange områder der overgang mellom ulike transportmidler er nødvendig for å sikre sammenhengende reisekjeder og løsningen sikrer at gangleddene som dannes for å løse reisekjeden er realistiske for å sikre overgangstid og at det ikke dannes umulige gangledd.

Du kan lese mer om detaljerte ganglenker i vår informasjonartikkel 177Nordland lanserer bedre ganglenker

Et eksempel på et reisesøk hos Snelandia med detaljerte gangledd.