AKT lanserer buss i kart

Nå får man  live posisjoner på busser i appen AKT Reise på Android og iOS.

 

Agder Kollektivtrafikk (AKT) har vert pådriver og initiativtaker til dette prosjektet der de første skissene ble påbegynt allerede i 2018. Prosjektet har pågått over en tid og AKT har vert involvert både i utforming av tjenesten og testing av det ferdige resultatet. AKT er også først ute med å lansere tjenesten buss i kart.

Consat som er sanntidsleverandør for AKT benytter utstyr i bussen for å samle inn posisjonsdata og appen oppdateres kontinuerlig. Utveksling av data skjer via SIRI-protokollen som er i henhold til håndbok N801 for nasjonale rutedata.

Vi har også laget en egen informasjonartikkel om du ønsker mer informasjon om tjenesten Buss i kart (oppdatert)