Nytt i reiseplanlegger apper versjon 2.7

App-versjon 2.7 har vert under utvikling i flere år og noen av funksjonene er allerede tilgjengelige ute hos kunder.

App-versjon 2.7 tilbyr flere opsjoner som kunder har etterspurt.

  • Visning av busser/båter live i kartet (opsjon)
  • Tydligere visning av bestillingstransport (opsjon)
  • Widget for avgangsvisning (opsjon)
  • Integrasjon mot Firebase analytics (opsjon)
  • Samtykkeskjermer for innhenting av personopplysninger (opsjon)

Alle app-kunder vil få tilgang til app versjon 2.7 som en del av vedlikeholdsavtalen og dermed mulighet til å oppgradere til de ulike opsjonene.

Visning av busser/båter live i kartet (opsjon)

Flere kunder har etterspurt mulighet for å vise posisjon på bussen «live» i kartet i reiseplanlegger på web og i app.

Det er også er ønskelig å vise posisjon på ferjer og hurtigbåt dersom dette er tilgjengelig.

Ønskene har variert fra et oversiktskart til som viser alt av busser/båter og ferjer samtidig, til mulighet for å se busser i kartet i sitt nærområdet, på utvalgt holdeplass, tur spesifikasjon eller reise.

Mars 2019 publiserte Agder kollektivtrafikk buss i kart i AKT Reise.

November 2019 publiserte Snelandia buss i kart i Snelandia Reise.

Funksjonaliten kan testes ved å laste ned en av disse appene for iOS eller Android.

Vi har også laget en egen informasjonartikkel om du ønsker mer informasjon om tjenesten Buss i kart (oppdatert)

Buss i kart AKT reise for Android

 

Buss i kart Snelandia reise for Android

Tydligere visning av bestillingstransport (opsjon)

Mange kunder har meldt ønske om at det er tydligere for kunden når en reise inneholder bestillingstransport.

Vanligvis illustreres dette med en merknad på tur/passering som forteller  hva kunden må foreta seg for å bestille reisen.

Siden mye annen mindre viktig informasjon formidles via fotnoter så er det lett for at viktige opplysninger «drukner» i annen informasjon.

Det er derfor utviklet en egen visning av bestillingstransport som viser avganger som er bestillingstransport med eget ikon.

Det er utviklet mulighet for å markere merknader som bestillingstransport i RegTopp-import, NeTEx-import har bestillingstransport som en del av formatet markerer turer med bestillingstransport korrekt.

November 2019 publiserte Snelandia tydligere visning av bestillingstransport i Snelandia Reise.

Funksjonaliten kan testes ved å laste ned appen for iOS eller Android.

Vi har også laget en egen informasjonartikkel om du ønsker mer informasjon om visning av bestillingsrute

Bestillingstransport Snelandia Reise for Android

Favorittavganger i widget (opsjon)

Widget ble utviklet på oppdrag fra AtB som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag.

Widget er realisert som en visning av favorittstopp som kan legges på brukeren sin startside på Android eller i dag-visningen på iOS.

Widget gir mulighet for å sjekke sanntid direkte fra startsiden uten å måtte åpne appen noe som gir færre klikk og er lettere for brukeren.

Mai 2018 publiserte AtB widget for AtB Reise.

Desember 2018 publiserte Snelandia widget for Snelandia Reise.

Funksjonaliten kan testes ved å laste ned appen for iOS eller Android.

Les vår informasjonsartikkel widget med favorittavganger tilgjengelig fra AtB

Widget på Android. AtB Reise øverst og Snelandia Reise nedenfor

Integrasjon mot Firebase Analytics (opsjon)

I versjon 2.7 av appen legges det til støtte for logging av skjermbilder i appen til Firebase Analytics for iOS og Android. I tillegg følger det mye tilleggsstatistikk som automatisk genereres av Firebase Analytics; antall brukere og sesjoner, forbrukt tid i appen, hvilken versjoner som er i bruk, operativsystem versjon og telefonmodell er blant informasjonen som logges.

Alle ip-adresser anonymiseres før de sendes til Google.

Samtykkeskjermer for innhenting av personopplysninger (opsjon)

Fra og med 2018 så er det nye EU-regler for innsamling av data (GDPR), det innebærer blant annet at brukere av appen skal varsles om at det innhentes data og de skal ha mulighet til å stoppe innhenting av data (https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

Vi har utviklet samtykkeskjermer for innehenting av personopplysninger som kan aktiveres for kunder som ønsker dette.