Snelandia lanserer ferje i kart

Nå får man  live posisjoner på ferjer i appen Snelandia Reise på Android og iOS.

Posisjoner leveres av Shiplog som benytter AIS-signaler for å fortelle aktuell posisjon på fartøyet. Snelandia Reise oppdateres fortløpende med nye posisjoner. Utveksling av data skjer via SIRI-protokollen som er i henhold til håndbok N801 for nasjonale rutedata.

Vi har også laget en egen informasjonartikkel om du ønsker mer informasjon om tjenesten Buss i kart (oppdatert)