Fram lanserer buss i kart på web

Møre og Romsdal fylkeskommune (Fram) er først ute med Buss i kart på web.

Hogia  leverer løsningen som samler sammen posisjonsdata fra ulike leverandører av kollektivtilbud i Møre og Romsdal. Blant annet Grieg connect (båt), Fara og Consat (buss). Løsningen henter posisjonsdata fra Hogias posisjonstjeneste POS-ROI og det er utviklet et eget adapter for denne.

Buss i kart på web tilsvarer visningen i app, ønsker du mer informasjon kan du lese vår informasjonartikkel om Buss i kart (oppdatert)

Eksempel på reisesøk som også viser gjeldende bussposisjon hos Fram.