QR-koder

Hva er QR-koder?

En QR-kode er en slags strekkode. Ofte bruk i reklamesammenheng med henvisninger til sider eller video på nettet man vil at kunden skal se på. Den er ikke begrenset til dette men kan inneholde også lengre beskjeder og meldinger.

Noen kamera-mobiler har allerede “bar code reader” programmer installert. I tillegg finnes den en rekke lesere du kan laste ned* selv, -se f.eks her for en liste med QR-lesere. Mange er gratis. Det finnes lesere til bl.a. Android, WinMob, iPhone og en rekke andre mobil-typer.

*) Vi har ikke testet alle disse QR-leserne, og nedlasting og bruk skjer selvfølgelig på eget ansvar. Sjekk også eventuelle kostnader, og tenkt på om du vet hva data-bruk koster i nedlasting på ditt abonnement. Vi tar ingenting for bruken, men du blir belastet av operatøren din for data-trafikken hver gang du laster ned rutedata.

Bruksområder for QR-koder i Reiseplanlegger sammenheng

QR kode generert fra google
Prøv å scann qr-koden med telefonen din

På holdeplassskilter kan man legge inn en qr-kode som henviser til mobilvennlig avgangsvisning for den holdeplassen på reiseplanleggeren. Se for eksempel hva Kolumbus har gjort med QR-koder på holdeplasskilt.

Et annet bruksområde kan være at man sitter med Reiseplanleggeren ved pcen og ønsker på en enkel måte å overføre linken til søkeresultat eller avgangsvisning til mobilen. Dette kan enkelt gjøres ved å scanne en QR-kode på skjermen. Strekkodeleseren på mobiltelefonen kan bruke kameraet til å ta bilde av QR-koden og automatisk åpne den adressen som er kodet inn. Adressen tar deg til en mobiltilpasset versjon av søkeresultatet eller avgangsvisning. Videre kan  du for eksempel lagre et bokmerke til denne siden på din mobiltelefonen viss du ønsker å gjøre dette søket flere ganger.

Om implementasjonen

Søkeurlen til TravelMagic er veldig lang.

QR-kode knapp
Knappen for å generere QR-kode i TravelMagic

For å øke lesbarheten når vi legger den inn i en QR-kode  må vi forkorter den først via en tjeneste. Vi har laget en tjeneste qr.datagrafikk.no som forkorter adresser til avgangsvisning og søkeresultat.

I TravelMagic kaller vi først opp vår tjeneste for å generere en kortere url. Hver URL får en unik id som vi tar med oss videre og bruker Google sitt chart api for å genrere en qr-kode.

Resultatet er noe lignende dette. Merk at “-SKU649” er den unike koden for dette søket eller avgangsvisningen.

qr-kode
Eksempel på generert QR-kode for søkeresultat. Scan strekkoden med telefonen din for å se hvor den fører.

QR-koder på holdeplassskilt

På holdeplassskilter kan man legge inn en qr-kode som henviser til mobilvennlig avgangsvisning for den holdeplassen på reiseplanleggeren. Se for eksempel hva Kolumbus har gjort med QR-koder på holdeplasskilt.

Vi har lagt inn støtte i qr.datagrafikk.no for at man har en fast url som kan brukes som utgangspunkt for avgangsvisning for alle holdeplasser. Denne kunne da blitt brukt som utgangspunkt for å genrere QR-kode i forbindelse med trykking av holdeplasskilt, man får da en ekstern tjeneste til å generere QR-koder som inneholder link + holdeplassnummer og dette legges på hvert holdeplasskilt automatisk.

For eksempel kunne man opprettet en url til mobilversjon av avgangsvisning, men utelatt holdeplassnummer og gitt den et alias f.eks Kolumbus. Vi kan da legge på holdeplassnummer for å få mobil avgangsvisning for holdeplassen med nummer 11031359. Det er ingen grense for hvor mangen parametre man kan sende ved.