iPhone-applikasjon for reiseplanlegging.

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

Kolumbus har velvillig lånt oss tilgang til data for uttesting av applikasjonen. Systemet bygger på en klientapplikasjon på iPhone som kommuniserer med WEBServices på DataGrafikk sin server. På grunn av iPhonens mulighet for å lese sin GPS-posisjon (eller tilnærmet posisjon vha triangulering), kan man blant annet få nye og nyttige muligheter til å finne alle holdeplasser i nærheten.

Systemet er utviklet i samarbeid med Bouvet

Kolumbus tar i bruk reiseplanlegger for mobil.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.


Planleggeren bygger på en begrenset utgave av Reiseplanleggeren til Kolumbus.
Les mer om løsningen på: next.kolumbus.no

Om man kun kjenner bestemmelsesstedets adresse og gatenummer, kan også visning av reiseruten i kart være et nyttig hjelpemiddel for å finne fram.

Reiseplanleggersamling i Bergen (30. Juni)

Troms Fylkeskommune ved Jonny Berg tok initiativ til å samle TravelMagic – brukerne i Bergen. Målsetningen var primært å samordne ønsker og utviklingsretning det neste året.

Troms Fylkeskommune ved Jonny Berg tok initiativ til å samle TravelMagic – brukerne i Bergen. Målsetningen var primært å samordne ønsker og utviklingsretning det neste året.


Hele 11 fylker var representert på møtet som ble avholdt hos DataGrafikk. Av brukerne var det kun FynBus som var forhindret fra å delta.

Møtet hadde følgende Agenda
1. Velkommen, litt om DataGrafikk: Rolf.

2. Presentere gjeldende versjon TravelMagic med Google / Callsenter / WAP: Atle og Bjarte

3. InfoWeb – en løsning for trafikkinfomasjon som går til utvalgte brukere (operatører / sjåfører, veimyndigheter, anbudsgrunnlag etc). Rolf og Bjarte

4. Nytt verktøy for å verifisere RegTopp-data / hjelpeverktøy for å ekspandere grovmaskede rutedata. (Foreløpig uten navn). Dette verktøyet vil muligens etterhvert overta for dGIS: Atle

5. Kort info om endringer i driftssystemene: Gjert-Andre

6. Samarbeid vedr ruteinfo over fylkesgrenser: Vise en pilot. Vil en felles ruteportal for samordning / mapping av holdeplasser og rutedata på kryss av fylkesgrenser utgjøre et nyttig hjelpemiddel? Atle

7. Ny modul på gang: Universell utforming (uu). Vi tar sikte på å ha et rimelig bra tilbud allerede i løpet av året, men vi vil allerede nå vise deler av funksjonaliteten. Bjarte / Rolf

8. En sniktitt inn i framtiden. Neste generasjon planlegger. Bjarte / Atle

Hovedmål for dagen var imidlertid:
9. Å diskutere retning for videre utvikling. Hvor skal grensen mellom standard TM og lokale tilpassninger gå? Samordne kundenes ønsker for nye moduler/produkter. Bjarte / Jonny