Nytt informasjonssystem på hurtigbåter i Rogaland.


Tre nye hurtigbåter er satt i drift i Ryfylke. Som et ledd i universell utforming, har man nå utviklet et system som skal varsle passasjerene ved ankomst de ulike anløpsstedene. I tillegg starter systemet automatisk sikkerhetsvideoer på gitte punkter i ruten. Utover dette vil systemet i trinn 1 også vise båtens posisjon i et rutekart.

Formålet er å gi passasjerene den nødvendige sikkerhetsinformasjonen, samt å varsle om anløp slik at de reisende er klar for ilandstigning når man anløper bestemmelsesstedet.

Man vurderer å utvide systemet slik at det også viser de kommende anløp og evt estimerte forsinkelser.