Cominor

Fra og med 1. september fusjonerte TIRB, Ofotens Bilruter og Tromsbuss til Cominor AS.

Fra og med 1. september fusjonerte TIRB, Ofotens Bilruter og Tromsbuss til Cominor AS.


De hadde hver sin DGTempus-installasjon, og det var derfor en utfordring når disse skulle videreføres. De måtte oppdateres til siste versjon, og alle registre måtte kontrolleres, slik at de fra fusjonstidspunktet kunne kjøre mot felles kunderegister og regnskapssystem.

Fusjonsarbeidet gikk etter planen, og de første felles fakturaer ble skrevet noen uker senere. Trinn 2 i fusjonsprosessen blir å samle alle historiske data i én DGTempus-installasjon fra 1.1.2009.