Trafikanten Midt-Norge velger TravelMagic (30. oktober 09)

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.


Trafikanten Midt-Norge har vært kunder av DataGrafikk i 12 år. Det begynte med Ruteplanverktøyet PC-Ruter med RegTopp-eksport. Senere har systemet blitt oppgradertog utvidet flere ganger og er sentralt i datafangst for elektronisk billettering. Trondheim Sentralstasjon har også avgangsvisning via PatLink og nå skal også Reiseplanleggeren TravelMagic med Google Maps settes i drift.