Skyss overtar terminaldriften i Bergen

I forbindelse med Bybanen, blir Bergen Busstasjon bygget om.

I forbindelse med Bybanen, blir Bergen Busstasjon bygget om.

Det nye terminalområdet erstatter godsterminalen i den sørlige enden av bygget. DataGrafikk har levert maskinutstyr og system for drift av de 7 nye avgangsmonitorene. Avgangssystemet leser data fra reiseplanleggeren på www.skyss.no