“App meg hit og app meg dit!”

Uttrykket er sitert fra  Kolumbus.no, våre kreative og meget aktive venner i Rogaland.

Anledningen er lanesring av reiseplanlegger som mobilapp for iPhone og Android 1. uke av januar 2010.Android og iPhone - appene for KolumbusSystemet som leveres av DataGrafikk as, bygger på WebServices tilknyttet reiseplanleggeren til Kolumbus. Appene for Android og iPhone er utviklet i samarbeid mellom DataGrafikk og Bouvet. Appene er universelle og kan enkelt tilpasses til alle områder (fylker) der man bruker TravelMagic reiseplanlegger.

Både Android- og iPhoneappene benytter posisjonering ved hjelp av GPS. Appene hjelper brukerene å finne avganger fra nærmeste holdeplasser, planlegge reiser fra A til B og ikke minst bruk av kart til planlegging av reiser.

Les mer om Kolumbus-appene:

Appene har blitt godt mottatt blant brukerene. Se f.eks. kommentarene under AppBrain:

Kolumbus kjører en omfattende kampanje i januar for å øke oppmerksomheten rundt disse nye mulighetene og vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Forøvrig vil vi anbefale å følge med på: next.kolumbus.no