Samarbeid med ICE

Samarbeid med

I forbindelse med løsninger for avgangsvisning på terminaler og holdeplasser, kan det være komplisert og kostbart å trekke fram fast internettilgang. DataGrafikk og ICE har inngått et samarbeid der vi skreddersyr slike maskin til maskin kommunikasjonsløsninger. Første leveranse var avgangsvisning i kjøpesenteret Glasshuset i Bodø.