Sporveisbussene / Unibuss Tur innfører flåtestyring.

Unibuss installerte GPS og kommunikasjon fra FMS Nordic på en rekke busser. De ønsket dessuten å utntytte denne nye muligheten til å følge kjøretøyene og gjerne integrere de nye opplysningene i administrasjonssystemet DGTempus.   

Mulighetene når man til enhver tid kan følge bussens posisjon f.eks. i kart er mange, men man valgte å begrense 1. trinn i utviklingen til følgende funksjonalitet: 

1. Å kunne forespørre bussens plassering i kart direkte fra aktivitet i DGTempus. Sett at en kunde ringer og etterlyser en buss som skal være klar til å kjøre fra et hotell om 5 minutter, vil man så uten å være avhengig av å nå sjåføren pr mobil, kunne slå rett opp i kartet og sjekke posisjon i forhold til opphentingssted. 

2. FMS Nordic genererer en liste over bompengeplasseringer ut fra aktivitetene til kjøretøy. Det har vlitt laget en kobling som henter over alle disse plasseringene pr kjøretøy og automatisk genererer frie prislinjer pr ordre der passeringstidspunkt og kjøretøy matcher en aktivitet. Her er det anledning til å spare inn mange gjenglemte refusjoner – samt ikke minst utføre denne arbeidskrevende rutinejobben med et minimum av innsats. 

 

Det er laget en del planer for videreutvikling av mulighetene som ligger i kobling mellom kjøretøyposisjon og adminsitrasjonssystemet DGTempus.