Felles datagrunnlag for Reiseplanlegger i NordNorge

Nordland og Troms Fylkeskommuner har besluttet å samarbeide om leveranse av rutedata for sine ruteopplysningstjenester.

Reise fra Bodø til Finnsnes i fra Nordlands reiseplanlegger

Etter utvidelsend driftes fortsatt separate løsninger for Nordland og Troms (inkl. Finnmark), men DataGrafikk’s oppgave ble å samordne og teste bl.a. transporttyper, holdeplassnummerering samt utvikle en mulighet for oppdatering slik at datagrunnlaget lagres kun en gang for disse 2 installasjonene.

Derved kan publikum i NordNorge planlegge reiser på kryss av fylkesgrensene for Nordland, Troms og Finnmark.

Se omtaler fra Nordland og Troms

Test reiser på www.177nordland.no og www.tromskortet.no