Oppdatert monitorløsning på Trondheim Sentralstasjon

I forbindelse med ombygging av Trondheim Sentralstasjon, var det tid for oppgradering av utstyr. Vår forrige PATLink – løsning blir nå erstattet med en ny maskinløsning der datagrunnlaget hentes fra AtBs reiseplanlegger. Derved oppnås mer rasjonelle rutiner ved oppdateringer og perideskift. Drift av server for avgangsvisning kjøres på en virtuell server hos DataGrafikk as i Bergen.