Finnmark Fylkeskommune ny DGBuss-kunde

Finnmark Fylkeskommune hadde behov for verktøy til å vedlikeholde fylkets framtidige kollketivproduksjon. Beslutningen ble tatt 7. november. Lars & co i Finnmark er  godt i gang og har allerede lagt inn store deler av fylkets produksjon.