Nye PATServer åpner for endringsmeldinger via smarttelefoner

PATSmart0LitenInntil nylig har PATServer kun formidlet planlagte rutetider til ulike displaysystemer. Ifm oppdrag for VKT og Agder Kollektivtrafikk skal funksjonaliteten utvides til å formidle ulike former for sanntidsinformasjon. Den nye funksjonaliteten omfatter SIRI SM, ET og meldingsformidling via SIRI SX. De fleste av våre kunder har ikke eget sanntidssystem og i den anledning utvikler vi en egen smarttelefonløsning der kollektivselskap evt operatører selv kan legge inn viktig driftsinformasjon rett i monitorsystemet.

Nyskrevet PATServer

Formidling av sanntidsinformasjon, krever såpass stor omlegging av vi benyttet sjansen til å kun ta med oss erfaringen videre og derved skrive om hele PATServer og PATClient systemet.

I så å si alle slike installasjoner, formidles sanntidsavvik og avviksmeldinger via ulike deler av SIRI – standarden:

 • SIRI ET (Estimated Timetable),
 • SIRI SM (Stop Monitoring)  og
 • SIRI SX (Situation eXchange).

Utfordringen er at slike større automatiserte sanntidssystemer er kostbare og for enkelte fylkeskommuner er de ikke på investeringsplanen de nærmeste årene.

Samtidig vet vi at mange ønsker seg en mulighet for å på en enkel måte kunne melde inn endringer som skal komme fram på terminaler og helst web og apper.

Nåværende versjon av DataGrafikks PATServer har en slik begrenset mulighet, primært laget for de som sitter i samme nett som serveren. Den kan også benyttes via fjernstyring. Rutinen er omstendelig og egner seg til nød om man sitter på sitt kontor og på forhånd har etablert rutinen for kommunikasjon, fjernstyring etc.

Dagens løsning og mulighet er ikke spesielt hendig om man som vakthavende (enten man er markedssjef eller driftsmedarbeider), sitter i bilen og får beskjed om at en ferge har satt seg fast i en fergelem og resten av driftsdøgnet må kanselleres: Publikum må varsles raskt, for at de skal rekke å finne andre alternativer før natten….. Kanskje ønsker man også at fergeskipperen har tilsvarende mulighet?

Enkel meldingsapplikasjon også for smarttelefoner.

For å gjøre denne oppgaven enklere, er vi i ferd med å utvikle en ny modul tilknyttet nye PATServer.

Vi har laget:

 • Brukervennlig App-liknende løsning som kjører på nær alle lesere (smarttelefon, nettbrett og vanlig WEB)
 • Pålogging med individuelle brukere.
 • Melding på holdeplassnivå, der man kan krysse av for enkelte eller flere holdeplasser.
 • Gyldighet fra/ til eller inntil videre.
 • Utvalg også av upubliserte meldinger (kladdede eller forhåndsdefinerte ut fra sannsynlige hendelser som kan inntreffe)
 • Meldingen vises også som merknad om man tar opp en avgangsliste som omfatter den aktuelle RT-holdeplass.

Meldingene formidles som rulletekst til samtlige skjermer som henter data fra de aktuelle RT-holdeplassene – og meldingen kommer fram til alle online-skjermer på sekunder.

Slik ser løsningen ut nå:PATSSmart1

Resultatet vises på våre testmonitorer internt:

PATSmart2

Planer om videre utvidelser:

 • Mulighet for å hente opp og velge en avgang fra en avgangsliste innenfor en RT-holdeplass
 • Legge melding, endre avgangstidspunkt, innstille den valgte avgang
 • Formidle denne melding også videre via tilsvarende funksjonalitet som avviksmeldinger til avgangslister og til enkeltavganger i reiseforslag (Forutsetter reiseplanlegger med sanntidsoppdateringer / meldingsformidling)

Nb! Spesifikasjonen er ikke endelig.

Det jobbes med dette prosjektet nå – så om du har ønsker eller forslag til funksjonalitet som bør være med, setter vi pris på alle gode råd. Det er realistisk at løsningen kan settes i drift i 2013.