InfoWeb benyttes i AKTs anbud

InfoWeb0LitenI forbindelse med høstens anbud, har AKT valgt å benytte InfoWeb til å illustrere produksjonen i stedet for uttegnede rutekart.

Forutsetningen for visning i InfoWeb, er datasett på RegTopp – format, men det er også laget importfilter fra en variant av et Hastus-format, samt NRIs ERN-format (eldre versjon, som evt bør oppdateres).

InfoWeb1

Ut fra valgt dato, får man en totaloversikt over linjer og varianter. Disse illustreres i kart sammen med en passeringstidsliste. Det er mulig å zoome helt inn på holdeplasser og evt kombinere dette med satellittkart.  Dette gir tilbyder en god mulighet til å sette seg inn i den forespurte ruteproduksjon uten å kjøre opp rutene.

InfoWebSat