TravelMagic reiseplanlegger tilgjengelig i store deler av Norge

TMNorge2013_300Fylkeskommunene som er tegnet i mørk blå, har valgt TravelMagic. Ved å klikke i kartet kan man teste de respektive reiseplanleggerne. Områder avgrenset av rødt, benytter felles database og derved kan man planlegge reiser på tvers av fylkesgrensene (se felles database for Nord-Norge). Hedmark Trafikk gjenopprettet TravelMagic reiseplanlegger og utvidet med med sanntid og reisepris i august 2014. Oppland og Nord-Trøndelag kjører ulike tjenester som bygger på TMs reisemotor. Samtlige av de fylkesvise reiseplanleggerne kjører nå TM3 . Reiseplanleggerne inneholder muligheter for adresse- til adressesøk, POI og kartvisning. TM3 er dessuten bedre tilpasset UU-design. NSB har frigitt sine tog-data på RegTopp-format og derfor kan man hos enkelte nå også planlegge reiser med kombinasjon av buss og tog over større strekninger. Noen av nettløsningene er tilpasset responsivt design (se f.eks. Skyss.no) slik at sidene tilpasser seg lesebrett og smarttelefonenes nettleser. Agder Kollektivtrafikk har integrert sin løsning med sanntidsinformasjon (SIRI ET) og avviksmeldinger (SIRI SX).

VKT AKT Kolumbus Skyss Møre og Romsdal FK AtB Nordland FK Troms FK Finnmark FK NordTrøndelag Hedmark Trafikk Brakar Sogn og Fjordane Østfold FK