TravelMagic med import for nasjonale rutedata

Oppland benytter nasjonale rutedata til visning på monitorflater

Det har lenge vært et ønske å kunne benytte nasjonale rutedata i de fylkesvise/regionale reiseplanleggerne fordi det er interessant å hente inn ekspressbusser, tog osv fra nasjonale rutedata i stedet for at hvert enkelt fylke må vedlikeholde disse selv.

Nasjonale rutedata utgis på ERN-formatet som er svært forskjellig fra RegTopp som brukes av øvrige rutedatatilbydere i norge.  Nasjonale rutedata utgis kun som hele datasettet for norge eller ingenting, det finnes ingen filtreringsmuligheter.

Man kan hente NSB sine data på RegTopp-formatet, men da uten filtreringsmuligheter.
TravelMagic har hatt import for ERN-formatet i  10 år, men fordi ERN-formatet var lite utbredt har ikke denne vert oppdatert i takt med endringer i ERN-formatet.

I TM3.2 er ERN-import oppdatert til siste versjon og man har lagt inn støtte for flere muligheter i ERN-formatet enn tidligere. I tilegg har vi utviklet en applikasjon for å håndtere filtrering av data slik at man kan hente ut de rutene man er interessert i.

Dataene som eksporteres kan videre brukes i lokale reiseplanleggere og dermed inngå som et naturlig supplement til eksisterende rutedata i RegTopp-format. Dette forbedrer arbeidsprosessen og forhindrer dobbeltarbeid.

Nasjonale rutedata oppdateres veldig ofte og kan endres fra dag til dag. Dette kan være utfordrende å holde oversikt over. Det jobbes med å utvikle automatiserte eksportrutinene slik at dataene kan holdes kontinuerlig oppdatert uten manuellt arbeid.

Eksport av tog-data for Stavanger området
Eksport av tog-data for Stavanger området
Eksport av Valdressekspressen
Eksport av Valdressekspressen
Bruk av nasjonale rutedata til visning på monitorflater
Bruk av nasjonale rutedata til visning på monitorflater