Nytt i reiseplanlegger apper versjon 2.2

KartEtter at reise-appene ble overtatt av DataGrafikk i 1. januar 2015 jobbes det jevnt og trutt med ny funksjonalitet og forbedringer på eksisterende funksjonalitet. Kolumbus har denne gangen vert pådriveren for ny funksjonalitet og Kolumbus Reise ble lansert i ny versjon i sommer.Følgende funksjonalitet er implementert i ny versjon:

 • Nytt design på reisedetaljer for å vise hvordan reisen forløper og tydligere vise ganglenker.
 • Billettpriser (dersom man har aktivert kobling mot Fara sin Sales Service eller DG sin pristjeneste)
 • Passeringstider for rute (med kartvisning), kan få passeringstider via reiseplanlegger og via avgangstider (som på web).
 • Mulighet for visning av detaljtrase i kart der dette er definert. (Avhengig av at detaljtrase eksporteres fra DGBuss eller Kolumbus variant med kobling mot GTFS shapes.txt).
 • Mulighet for visning av globale avviksmeldinger/systemmeldinger.
 • Scroll til bunnen i avgangsliste eller reiseplanlegger laster flere avganger (tidligere gjaldt dette bare avgangslisten), forbedret innlastingen slik at den ikke er så merkbar.
 • Viser navn på stoppunkt i avgangslisten dersom dette er forskjellig fra holdeplassområde
 • Forbedringer i kartvisning (informasjon i kartboble), opptegning.
 • Informasjon om linjer som passerer stopp i kartboble for holdeplass
 • Forbedringer i opptegning av reiseforslag/reisedetaljer.
 • Søk etter holdeplasser i kart (manglet på IOS)
 • Søk etter ankomsttidspunkt (manglet på Android)
 • Raskere innlasting av holdeplasser i nærheten (iOS)
 • Snu funksjonalitet i reiseplanlegger (manglet på IOS)

ReiseplanleggerReisedetaljer KartPriser

Passeringstider