Flere tar i bruk nasjonale rutedata i TravelMagic

ERN-data-Tog-Stavanger-SandnesKolumbus benytter nå nasjonale rutedata for å få reiseinformasjon om tog mellom Stavanger-Egersund og båtsambandet Sunnhordland-Austevoll-Bergen.

VKT benytter nasjonale rutedata for gjennomgående ekspressbussruter i Telemark.

Dataene inngår som et naturlig supplement til eksisterende rutedata i RegTopp-format. Dette forbedrer arbeidsprosessen og forhindrer dobbeltarbeid.

Det har lenge vært et ønske å kunne benytte nasjonale rutedata i de fylkesvise/regionale reiseplanleggerne fordi det er interessant å hente inn ekspressbusser, tog osv fra nasjonale rutedata i stedet for at hvert enkelt fylke må vedlikeholde disse selv.

Nasjonale rutedata utgis på ERN-formatet som er svært forskjellig fra RegTopp som fylkene benytter selv.  Nasjonale rutedata utgis kun som hele datasettet for norge eller ingenting, det finnes ingen filtreringsmuligheter.

I TM3.2 er ERN-import oppdatert til siste versjon og man har lagt inn støtte for flere muligheter i ERN-formatet enn tidligere. I tilegg har vi utviklet en applikasjon for å håndtere filtrering av data slik at man kan hente ut de rutene man er interessert i.

 

ERN-data-Tog-Stavanger-Sandnes
Kolumbus.no med nasjonale rutedata
Eksport av tog-data for Stavanger området
Eksport av tog-data for Stavanger området