SMSVarsling: Støtter utsendelse via LINK Mobility

SMS’er i forbindelse med turbiladministrasjon, kan nå sendes via Link Mobility, noe som gir bedre stabilitet og mer fleksibilitet.

SMS utsendelse fra DGTempus er ikke lenger avhengig av å ha en fysisk telefon, istedenfor kan man benytte tjenester hos LINK Mobility til å sende og motta SMS. Funksjonaliteten benyttes i modulene SMS-drift og SMS-reminder.

SMS-drift brukes for overvåking av den daglige driften i selskapet. Sjåførene  mottar SMS om planlagte kjøreoppdrag som må godkjennes. Dersom sjåfør ikke godkjenner blir avdelingsleder varslet om avvik som må følges opp. Delfinbuss i Stockholm er avhengig av SMS-drift for avvikling av daglig drift.

SMS-reminder brukes sender påminnelse til kunden om et nært forestående kjøreoppdrag.

Man kan også benytte egen SMS-gateway dersom man har dette i sin organisasjon noe som gir en mer fleksibel løsning enn tidligere.

Modulen ble lagt til i DGTempus versjon 1.13, se forøvrig fullstendig versjonshistorikk