Statistikkmodulen i TravelMagic

Statistikkmodulen i TravelMagic brukes til å hente statistikk over antall søk som blir gjort. Vi har gjort flere utvidelser for å visualisere loggingen av søk.

Visning av Callsenter/Mobil/SMS/API søk

I tillegg til å vise totale søk viser vi nå også antall søk for Callsenter, Mobil, SMS og API. Visningen er tilgjengelig både for visning av periode og fordelt på døgn.

Logging av HTTP Referrer

Etter ønske fra Kolumbus har vi lagt in støtte for å logge opphav til søk i Reiseplanleggeren. Det betyr at man f.eks. kan følge utviklingen for den del av trafikken som for eksempel kommer fra en røkerammeannonse i lokalavisen. Det vil si at vi logger url som  er opphav til søk ved å benytte oss av  HTTP Referrer informasjon.

Vi bruker denne informasjonen til å lage to nye grafer i statistikken som viser top 5 referrers som søylediagram. Siden referrer informasjon er upålitelig (viss man går via bokmerker kommer det ingen referrer informasjon for eksempel) er denne statistikken kun veiledende.