Buss i kart

Flere kunder har etterspurt mulighet for å vise posisjon på bussen «live» i kartet i reiseplanlegger på web og i app.

Det er også er ønskelig å vise posisjon på ferjer og hurtigbåt dersom dette er tilgjengelig.

Ønskene har variert fra et oversiktskart til som viser alt av busser/båter og ferjer samtidig, til mulighet for å se busser i kartet i sitt nærområdet,   på utvalgt holdeplass, tur spesifikasjon eller reise.

NB: Buss i kart er en tjenste under utvikling og distribuert for testing hos noen utvalgte kunder. Om du ønsker å teste buss i kart, kontakt oss for muligheter.

Grensesnitt

Det er ønskelig at vi velger et grensesnitt som fungerer både i reiseplanlegger på web og i appen, og det skal helst kunne gjenbrukes i alle visninger, oversiktskart, nærområde, utvalgt holdeplass, tur spesifikasjon og reise.

Datakilder for posisjonsdata

Mange forskjellige tjenester og gresnitt tilbyr posisjonsdata, men vi visste at vi minst måtte støtte Consat sin SIRI-VM og Hogia sin POS-ROI tjeneste.

Teknologi

Live oppdatering i kartet krever en kontinuerlig tilkobling til server. Dette er forskjellig fra hvordan visningene i reiseplanlegger på web og app der visningen genereres som resultat av en forespørsel. Oppdateringer sendes kontinuerlig fra server og er ferskvare, dersom tilkoblingen til server forsvinner har man umiddelbart utdaterte data.

Reiseplanleggeren egner seg ikke til scenario som krever kontinuerlig tilkobling til server.

På grunn av mengden data som er lastet i minne for å gi raske uavhengig av søkeperiode, er det begrenset med tråder tilgjengelig til å svare på forespørsler, og  man må for enhver pris unngå tjenester som blokkerer en tråd over lengre tid.

Nye tjenester

Sanntidstjenesten utvides med protokoller for SIRI-VM. I første omgang er det SIRI-VM fra Consat og POS-ROI fra Hogia.

Vi utvikler en posisjonstjeneste kommuniserer via websockets.

Dette gir et uniformt grensesnitt uavhengig av hvordan den bakenforliggende posisjonstjenesten kommuniserer.

Posisjonstjenesten integreres i reiseplanlegger web og app.

Dataelementer

Av erfaring er det forskjeller på sanntidstjenestene.

Også SIRI-VM tjenester fra ulike leverandører har forskjeller i data som tilbys.

Vi benytter følgende data i vår presentasjon.

 • Posisjon (Lat, Lon)
 • Sist oppdatert
 • Forsinkelse
 • Himmelretning
 • Unik kobling mot tur
 • Publikumslinjenummer
 • Destinasjonsskilt
 • Neste stopp

Prinsipper

Fargekoding av busser benytter forsinkelse fra posisjonstjenesten.

 • Rød betyr før rutetid
 • Grønn betyr etter rutetid (0-3 minutter)
 • Gul betyr etter rutetid (3 minutter og mer)

Himmelretning angis av pil, dersom himmelretning ikke er angitt vises det kun sirkel med farge. Grunnen til at det ikke vises pil kan være fordi bussen for øyeblikket står i ro.

Publikumslinjenummer er også synlig i oversiktsbilde og hentes fra posisjonstjensten, så om publikumsnummer justeres underveis på turen er det dette som vises.

Trykker man på en buss så følger sentreres karter på denne og følger bussen ettersom den beveger seg.

Kartboblen viser publikumslinjenummer og destinasjonstekst der dette er tilgjengelig, samt eventuell forsinkelse, og linjenummer.

Om det er definert en unik kobling mot tur så hentes transportmiddel og detaljert trase for turen fra reiseplanlegger web, den passerte delen av traseen tegnes med stiplet linje.

Neste stopp hentes fra reiseplanlegger web om dette er tilgjengelig.