Widget med favorittavganger tilgjengelig fra AtB

AtB administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag og har lenge ønsket mulighet for å kunne tilby kunder en widget med avgangsvisning.
En del av kravene til AtB var at bruker skal kunne presentert oppdatert reiseinformasjon og aviksinformasjon i widget uten å måtte starte reiseappen. Samt at presentasjonen av reiseinformasjon skal være mest mulig lik slik brukeren er vant med avgangsinformasjon fra reiseapp.
Widget skulle realiseres som en visning av favorittstopp som kan legges på brukeren sin startside på Android eller i dag-visningen på iOS. I dag har de lansert nye, oppdaterte apper.

Vi fikk flere utfordringer med presentasjon av widget i forhold til den vanlige avgangsvisningen.
Visningen måtte blant annet komprimeres en del for å kunne få plass til nok avganger på skjermen. På iOS er antall avganger begrenset til størrelsen på skjermen og vi kunne derfor ikke vise hele avgangslisten, det er heller ikke mulig å ha scrollbar i widget for å kunne vise flere avganger enn det som er plass til på skjermen.
På Android kan man ha så mange widgeter man ønsker på startskjermen, men på iOS måtte vi legge legge til ekstra navigeringsknapper for å hoppe mellom ulike favorittavganger.

Skjermbildet viser en tidlig konseptskisse for widget.

En takk til AtB som bidro med ønsker, kunnskap og ressurser slik at widgets kunne gjøre appene mer komplett.

Skjermbildene viser eksempler på widget fra iOS og Android.
Den ene viser alle avganger fra Tyholtveien, mens den under viser avganger fra Munkegata M2, med filter på linje 3, 4 og 9.
Ett trykk på oppdateringsknappen gir oppdatert liste, et trykk på avgangslisten åpner appen med tilsvarende liste (og endringsmulighet). Trykker man og holder, kan man endre størrelse eller fjerne widget (Android). Trykk på forrige eller neste hopper mellom ulike favorittavganger (iOS).