Ny modul: Overføring av kjøreoppdrag mellom DGTempus-installasjoner

For enklere overføring av kjøreoppdrag til andre firma som benytter DGTempus.

I turbilbransjen er det ofte behov for å leie sjåfør og materiell fra andre selskaper i perioder med mye aktivitet. Det finnes også selskap som hverken har sjåfører eller materiell selv, men kjøper inn disse tjenestene fra selskap med ledig kapasitet.

Når man ikke kjører  oppdraget selv blir ordrebehandlingsgangen annerledes enn ved et oppdrag der man disponerer sjåfør og buss selv. Selskapet selv trenger informasjon om kjøreoppdraget for kundeoppfølging og fakturerering. Utførende selskap trenger informasjon om oppdraget for å kunne disponere sjåfør og materiell, samt kontaktinformasjon for kundeoppfølging.

Vanligvis ville det vært manuelt vedlikehold av denne informasjonen hos begge selskapene og mye kommunikasjon frem og tilbake.

For selskap der begge benytter DGTempus er dette nå blitt betraktelig enklere med en ny modul for overføring av kjøreoppdrag mellom firma som begge benytter DGTempus. Modulen lar deg overføre nye oppdrag og endringer på oppdrag automatisk og uten manuell innleggelse av informasjon.

Eksport av  oppdrag er knyttet sammen med kjørelisten slik at utsendelse av kjøreoppdrag til underleverandører skjer i samme handling. Modulen for mottak av oppdrag burde være kjent for de som har webbestilling da deler av funksjonaliteten er gjenbrukt.

I og med at det fortrinnsvis er utførende selskap som sparer arbeid ved å eliminere en ekstra registrering (og risiko for feilregistrering), vil det  være disse selskapene som blir tilbudt en slik tilleggsmodul.

Modulen ble lagt til i DGTempus versjon 1.12, se forøvrig fullstendig versjonshistorikk