Nordland oppdaterer reiseplanlegger og apper

Nordland oppdaterer reiseplanlegger til siste versjon og tar samtidig i bruk mulighetene for prisvisning fra Fara.

Nordland har benyttet prisvisning på buss og ferje fra DG sin egen prismotor, men målet har hele tiden vert å hente prisene fra billettmaskinen for å unngå vedlikehold av informasjon flere steder.

DataGrafikk har flere kunder som benytter billettsystem fra Fara og integrasjon mellom systemene gir rask tilgang til merfunksjonalitet i reiseplanlegger uten at det legges ned mye utviklingstid.

For at Nordland skulle kunne vise priser fra Fara var det nødvendig å utvide funksjonaliteten i koblingen. Blant annet var det ønskelig å vise korrekt pris for ruter som har så kalt auto påslag (dette kan være buss som inkluderer en eller flere ferjer). I rutedata kodes dette som en sammenhengende busstur, men billettmaskinen vet at det også må kalkuleres inn pris for ferje.

Pris for alle ferjer ligger ikke i billettmaskinen så derfor hentes fortsatt ferjeprisene fra DG sin prismotor.

Samtidig oppdaterer Nordland til siste versjon av apper og får mulighet for prisvisning i appen som flere andre kunder har.

Simulator Screen Shot 24 Feb 2016 13.46.57Simulator Screen Shot 24 Feb 2016 13.47.00 Simulator Screen Shot 24 Feb 2016 13.47.09Simulator Screen Shot 24 Feb 2016 13.47.04Simulator Screen Shot 24 Feb 2016 13.47.12