iPhone-applikasjon for reiseplanlegging.

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

Kolumbus har velvillig lånt oss tilgang til data for uttesting av applikasjonen. Systemet bygger på en klientapplikasjon på iPhone som kommuniserer med WEBServices på DataGrafikk sin server. På grunn av iPhonens mulighet for å lese sin GPS-posisjon (eller tilnærmet posisjon vha triangulering), kan man blant annet få nye og nyttige muligheter til å finne alle holdeplasser i nærheten.

Systemet er utviklet i samarbeid med Bouvet

Kolumbus tar i bruk reiseplanlegger for mobil.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.


Planleggeren bygger på en begrenset utgave av Reiseplanleggeren til Kolumbus.
Les mer om løsningen på: next.kolumbus.no

Om man kun kjenner bestemmelsesstedets adresse og gatenummer, kan også visning av reiseruten i kart være et nyttig hjelpemiddel for å finne fram.

Nordland Fylkeskommune velger TravelMagic.

Vi ønsker Nordland Fylkeskommune velkommen som bruker av reiseplanleggeren.

Vi ønsker Nordland Fylkeskommune velkommen som bruker av reiseplanleggeren.


Riktignok etter lang tids testing, ble avtale om leveranse og drift av reiseplanleggeren for Nordland inngått 27. mai 2010.

Uken etter ble den satt i gradvis drift.

Se løsningen på 177 Nordland

Sør-Trøndelag er i gang med ny reiseplanlegger.

Trafikanten Midt-Norge startet opp sin nye reiseplanlegger med google Maps i februar.

Trafikanten Midt-Norge startet opp sin nye reiseplanlegger med Google Maps i februar.

Forsøk reiseplanleggeren på t:kort

Rutedata kommer fra ulike kilder, blant annet innlegging via DGBuss, hos Trafikanten Midt-Norge.

Trafikanten Midt-Norge velger TravelMagic (30. oktober 09)

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.


Trafikanten Midt-Norge har vært kunder av DataGrafikk i 12 år. Det begynte med Ruteplanverktøyet PC-Ruter med RegTopp-eksport. Senere har systemet blitt oppgradertog utvidet flere ganger og er sentralt i datafangst for elektronisk billettering. Trondheim Sentralstasjon har også avgangsvisning via PatLink og nå skal også Reiseplanleggeren TravelMagic med Google Maps settes i drift.

FynBus utvider (sept 09)

Kvalitetssikring av neste produksjonsperiode

Kvalitetssikring av neste produksjonsperiode


FynBus har inngått avtale om bruk av TravelMagic med formål å kvalitetssikre trafikkdata for neste produksjonsperiode. Avtalen omfatter mulighet for selvbetjent opplasting av trafikkdata, kvalitetssjekk ved innlasting, samt grensesnitt for reisenlegger og InfoWeb.
FynBus kan derved sjekke rute for rute om holdeplasser er i riktig sekvens, at riktig stoppunkt på holdeplassen er valgt, at avganstider stemmer, hvilke konsekvenser ruteomlegging vil få for korrespondanser mellom ulike områder – og ikke minst vil det være mulig å presentere et kommende ruteopplegg for eksterne via Web.

SKYSS.no med ny reiseplanlegger (September 09)

DataGrafikks reiseplanlegger igjen tilgjengelig i Hordaland

DataGrafikks reiseplanlegger igjen tilgjengelig i Hordaland


Skyss overtar gradvis ansvaret for kollektivtrafikken i Hordaland og mandag 21. september ble den nye reiseplanleggeren lansert på www.skyss.no.
Inntil videre er det geografiske området begrenset til det området Skyss selv har i sin database, men dette området vil utøkes gradvis.

Se og test på www.skyss.no

VKT utvider Callsenterløsningen (Mars 2009)

VKT oppdatererer til nyeste versjon av TM Callsenter med adressesøk og Google Maps

VKT oppdatererer til nyeste versjon av TM Callsenter med adressesøk og Google Maps

Oppgraderingen medfører at Callsenter / 177 – tjenesten får nytt og effektivt verktøy for å finne gode reiser for trafikantene. Adressesøkmodulen medfører at alle nærliggende holdeplasser til en adresse blir sjekket ut for å finne gode reiser på det aktuelle tidspunkt.

Skyss velger TravelMagic

DataGrafikk var med å innføre reiseplanlegger for Hordaland. I 2003 mistet vi oppdraget til Hafas. Høsten 2009 er vi igjen tilbake i Hordaland.

DataGrafikk var med å innføre reiseplanlegger for Hordaland. I 2003 mistet vi oppdraget til Hafas. Høsten 2009 er vi igjen tilbake i Hordaland.


Skyss har overtatt ansvaret for kollektivtilbudet med buss i Hordaland. Selskapet planlegger, kjøper inn og markedsfører kollektivtransporttjenester på vegne av Hordaland Fylkeskommune.
Fra og med høsten 2009 skal selskapet ta i bruk TravelMagic med Google Maps levert av DataGrafikk. Vi takker for tilliten.