Hedmark Trafikk igang med nytt anbudsområde.

I forbindelse med overgang til sommerruter 1. juli 2012 fikk Hedmark Trafikk ny operatør og nytt ruteopplegg for Hedmarken. Les om åpningsfesten: Produksjonsordre til operatøren ble produsert i DGBuss. Ifm nytt anbud, fikk Hedmark Trafikk utarbeidet nytt design på både rutehefter og holdeplassinformasjon. Man ønsket gjennomgående bruk av fargekoder, linjenummer og linjekart. Designarbeidet ble utført av Oktan.

For Hedmark Trafikk var det viktig at man produserte all “trykket” informasjon på en rasjonell måte direkte fra planverktøyet. DataGrafikk bistod med tilpassinger for å produsere innmaten til ruteheftene direkte fra DGBuss som .pdf’er.

Holdeplasskiltene for bybussene skulle inneholde linjekart og eksplisitte avgangstider for hvert enkelt stoppested. Resultatet ble rundt 1000 unike skilt for sommerrutene: