Avgangsvisning på sykehus

sdfasdfasdfasdfasfd

Helse Nord-Trøndelag bestiller informasjonssystem for ventearealer på sykehusene i Levanger og Namsos. Data for bussavgangene skaffes tilveie via et samarbeid med Fylkeskommunen og Trønderbilene. Avgangene genereres på basis av grunninstallasjon av TravelMagic. Oppstart i løpet av 2012.