Produktnyheter rute- og driftsplanlegging

DGBuss gjennomgår kontinuerlig videreutvikling i tillegg til kundespesifikke tilpassinger. Forbedringer i datafangst for RegTopp, automatisert produksjon av holdeplasskilt og rutehefter, samt store forbedringer i vognoptimeringsmodulen har vært hovedfokus i 2012.

Holdeplasskilt

DGBuss har en meget sterk modul for å definere og automatisere produksjonen av individuelle holdeplasskilt. I år har bl.a. Hedmark Trafikk og Agder Kollektivtrafikk tilpasset og videreutviklet sine systemer. Spesielt har Hedmark Trafikk med design fra reklamebyrået Oktan utviklet egne varianter av de forhåndsdefinerte layouter. Det er utviklet flere varianter, både skilt med rutegrafikk og skilt med dobbel tabell for skoledager og skolefridager. Det er også mulig å generere skiltene som PDF-filer.

Eksempel på holdeplasskilt med egne tabeller for Skoledager og Skolefridager (og angivelse av hvilke datoer denne gjelder)
 
Eksempel på holdeplasskilt for byruter med fargekode og linjekart 
 

Produksjon av rutehefter

Hedmark Trafikk automatiserte i år produksjonen av rutehefter ved at all tabellinnmat ble generert som PDF-filer direkte fra rutemodulen i DGBuss. Ombrekking ble foretatt i InDesign. Ved oppdatering til ny ruteperiode blir arbeidet kraftig forenklet.

Den høye grafiske kvaliteten på de ferdige rutene (og .pdf – utgaven) kan dessverre ikke reproduseres her
 

Vognoptimering

Behovet for å konstruere vognløp ser ut til å øke hos våre brukere. Vi har den senere tid lagt ned en god del arbeid i ny funksjonalitet, samt forbedreing av optimeringsrutiner. En av nyhetene er at man nå både kan generere opp nødvendige tomkjøringsalternativer (fra alle endepunkter til alle startpunkter på turer), samt oppdatere kjørelengdene og dertil tilhørende kjøretider ved å beregne disse langs vegnett (via kartdata fra Norge Digitalt) De foreslåtte vognløp kan f.eks. benyttes til å estimere vognbehov ved omlegging av et eksisterende eller innføring i et nytt ruteområde. Resultatet av optimeringen kan selvsagt også slås sammen med manuelle justeringer.   De av dere som har kikket på denne modulen tidligere vil nok legge merke til en kraftig forbedring av mulighetene modulen gir.

Skifte av destinasjonsskilt innenfor en tur

I Rutemodulen kan man pr rute definere destinasjonsskilt i hver retning. Disse kan overstyres via modellkolonner for tur-typer eller for hver tur. I forbindelse med at grunndataene etterhvert får en videre anvendelse f.eks. styring av destinasjonsskilt på buss og avgangssystemer, kan det være interessant å kunne overstyre destinasjonsskiltene underveis på turen, helt ned på holdeplassnivå. F.eks. for bussen «B1 Byen via Høyden». Når bussen passerer holdeplassen Høyden, bør skiltet endres til «B1: Byen». Det er satt igang et prosjekt for å kunne tilby også en slik løsning: Den utvidede funksjonaliteten fordrer endringer i definisjonsbilder og databaser. Dette implementeres også i RegTopp-eksporten, noe som vil forbedre muligheten for de som styrer destinasjonsskiltene derfra, og ikke minst sanntidssystemer som baserer seg på destinasjonsskilthenvisning via TMS- filen. Funksjonaliteten har også vært etterspurt av de som produserer holdeplasskilt fra DGBuss.   Ta gjerne kontakt om dette kan være interessant også for ditt selskap.