Produktnyheter informasjonssystemer

Etter 4 år med mindre justeringer, får nå reiseplanleggeren på nett og mobil et vesentlig løft. Les mer om nye TravelMagic 3 med muligheter for reisepris og sanntid her.

TravelMagic 3: Reiseplanlegger.

Det er nå 15 år siden vi lanserte den første reiseplanleggeren på nett. Den største løftet kom da vi integrerte TravelMagic med Google Maps i 2008, noe som også førte til en utvidelse av driftsområdet. Nå (september 2012) driftes TravelMagic og/eller PATServer monitorsystem for 13 fylkeskommuner i Norge samt regionen Fyn i Danmark hos DataGrafikk. Tilbakemeldinger og ønsker er samlet og systematisert, og resultatet kommer nå som TravelMagic 3. Flere fylker har planer om å oppdatere innen 1. november. Det er to grunnleggende endringer i den nye versjonen: å forenkle grensesnittet og å lage et stilrent design. Som en følge av dette er også funksjonaliteten er kraftig utvidet.

Nyheter i TM3

 •   Basert på jQuery & jQuery UI (ThemeRoller)
 •   Helt ny mobilversjon. Ser ut og føles som appene (med   touch-grensesnitt, kart og posisjonering)
 •   3 brukernivåer er forenklet til 1
 •   Apper for iPhone og Android (Windows Phone 7/8 kommer)
 •   Støtte for Google Maps API v3 og Street View
 •   Tilpasninger for synshemmede (WCAG 2.0 / AA)
 •   Flerspråklig grensesnitt (norsk, engelsk)

Opsjoner

 •   Pris på reise
 •   Sanntidsinfo – kobling mot SIRI-server
 •   Søkewidget
 •   Språkmodul (mulighet for flere oversettelser enn norsk og engelsk)

Versjon 2 av appene

Etter tilbakemeldinger og ønsker fra kunder brukertester, er Bouvet (vår partner på app-utvikling) i full gang med å utvikle versjon 2 av appene. Blant nyhetene er: Mine reiser:

 • Egen knapp som heter «Mine reiser» der man kan velge mellom «Sist brukte» og «Favoritter»

Holdeplasskort:

 • Her kan du legge en holdeplass inn som favoritt.
 • Også mulig å gå fra denne visningen direkte til reiseplanleggeren gjennom å legge til som fra og til sted.

Oppdatering av reise

 • Har man valgt en reiser fra favoritter kan man gå direkte til «Reise» med ferdig utfylte felt

Sammenslåing av funksjonene kart og i nærheten

Sanntidsinfo i reiseplanlegger og monitorsystem  

I 2011 begynte vi arbeidet med å koble TravelMagic og PATServer med sanntidsinformasjon (via SIRI-grensesnittet). Dette arbeidet er intensivert i 2012. I juni kunne vi vise det første avgangsbildet med snntidskorreksjoner via PATServer. Nylig er også sanntidskorreksjonene koblet inn i avgangsbilder i reiseplanleggeren. Planen er at alle overvåkede turer som inngår i reiseforslag også skal få tilsvarende oppdateringer. Det jobbes også med SX-oppdateringer (generelle driftsmeldinger knyttet mot linje, område eller holdeplass). NB! Figuren viser at reiseplanleggeren nå har tilgang til både avgangstid ihht. rute, samt ny avgangstid. Det er viktig at presentasjonen viser klart om den enkelte tur er:

 • overvåket og i rute
 • overvåket og eventuelt hvilken forsinkelse som kan påregnes.
 • kun oppført med rutetid (altså ikke overvåket)
  Den endelige presentasjonen av hvorledes avvikene presenteres for publikum er fleksibel og vil bli utformet i samarbeid med kunden.