DGBuss – utvidelser: QR og destinasjonsskilt

FynBusQRDe siste måneder er det utviklet 2 nye moduler til DGBuss: Individuelle QR-koder på holdeplasskilt / tavler og en utvidet mulighet for å endre destinasjonsskilt underveis på turer.

Individuelle QR-koder:

I samarbeid med FynBus, har vi utviklet en ny mulighet for å generere individuelle QR-koder på holdeplasskilt / tavler. Benytter man QR leser på smarttelefon, vil man enkelt kunne få opp kommende avganger på den holdeplass man står på + direktelenker til å benytte reiseplanleggeren basert på denne informasjonen:

FynBusQRExp

QR-modulen ble satt i drift hos FynBus i 2013.

Fleksible destinasjonsskilt

DGBuss benyttes i stadig større utstrekning for å mate sanntidssystemer med grunndata. En av de nye utfordringene, er at rutedata og sanntidsdata skal kobles sammen slik at de som planlegger en nært forestående reise også vil få informasjon om alle kjente avvik på de planlagte turer.

AKTs kobling mellom Consat Sanntidssystem og TravelMagic reiseplanlegger vil bli første implementasjon av denne funksjonaliteten. Dette krever mer detaljert informasjon fra plansystemet.

Vi utvider for tiden DGBuss med en ny modul for “fleksible destinasjonsskilt”. Tidligere kunne man definere ulike destinasjonsskilt for hver retning, samt overstyre disse pr turtype (mal) eller tur. Nå vil det bli mulighet for å endre destinasjonsskilt underveis på turen. Et eksempel på utfordringen er en tur til C via B. I det øyeblikk transportmiddelet passerer B, er teksten “via B” både uinteressant og feil og destinasjonsskiltet bør byttes med “Til C” eller liknende. Funksjonaliteten krever gjennomgående inngrep i Rute-modulen: Databasestruktur, endringsbilder RegTopp-eksport.

DGFleksDestI og med at RegTopp 1.2 og nyere har mulighet for å formidle denne typen informasjon, vil åpner utvidelsen for å kunne styre skiltkasser automatisk underveis på en tur.

Samtidig er det meningen at dette kan forbedre en kjent gammel utfordring i holdeplasskilt / table – modulen: De samme endringene som skjer på destinasjonssskilt-teksten underveis på turen, bør også gjenspeiles på tavlene som henger på holdeplassene.

Testing er påbegynt.