InfoWeb – Kommunikasjon mellom kollektivselskap og operatør

InfoWebLitenInfoWeb er primært et visualiseringssystem som benyttes for å visualisere innholdet av et trafikkdatasett. Har man f.eks. et datasett på RegTopp-format, kan man enkelt sette seg inn i og evt kvalitetssikre hvilke ruter, avganger og passeringstider som ligger i definisjonene.

FynBus ble etablert for å administrere kollektivtrafikken i regionen Fyn. InfoWeb ble opprinnelig utviklet sammen med FynBus for å kunne formidle detaljer rundt et dynamisk ruteområde til operatørene. Senere har InfoWeb blitt benyttet både av utlyser og tilbyder ifm anbud. I 2014 er vi i ferd med å gjenutvikle systemet slik at det er tilpasset mobile enheter samt nye muligheter i Google Maps.

Enkel oversikt over linjer.
Enkel oversikt over linjer.
En avgang kan visualiseres i kart.
En avgang kan visualiseres i kart.
Vegnett og satelittbilder kombineres.
Vegnett og satelittbilder kombineres.
StreetView: Det er enklere å sette seg inn i et ruteområde når man samtidig kan se bilder, (nesten film) ved å «kjøre» gjennom de enkelte rutene.
StreetView: Det er enklere å sette seg inn i et ruteområde når man samtidig kan se bilder, (nesten film) ved å «kjøre» gjennom de enkelte rutene.